Tot het hart van zaken leren doordringen

Ontvang Blik-Openers
Waar je aan lijdt is wat je leidt 

“Ja maar Jetske, jij kan àchter de dingen kijken….”

Als klein kind al was ik het liefste buiten. Ik hou van de zee, het bos en de sterren en ik verwonder me nog elke dag hoe ze in elkaar zit. Niks wordt aan het toeval gelaten en elk microsysteem is opgenomen in een groter systeem. Verwondering is misschien wel mijn grootste kracht. 

In het (in mijn leven) voortdurend zoeken en heen en weer bewegen tussen twee uitersten ben ik veel te weten gekomen over wat er in een spanningsgebied tussen twee polen, groepen mensen of ideeën op krachten kan komen. Het resultaat van het juiste gebruik van dit soort spanningsgebieden is, net zoals bij een + en een – pool in een elektriciteitsdraadje, licht. Of met andere woorden vitaliteit of bezieling

In groepen en in het individu bestaat mijn werk er dan ook uit die bezieling (lees spanning) op te wekken of hier les in te geven.
Hoe we ons bewegen tussen visie (wat we voor ons zien) en de verwezenlijking ervan. Tussen onze binnenwereld en buitenwereld, de kunst en de wetenschap, de oppervlakte en de diepte, concepten en de levende werkelijkheid, de hemel en de aarde. En tussen onze analytische kijk op zaken en de verbeelding die corresponderen met onze linker en rechter hersenhelft.

Juist als we twee blikken op de werkelijkheid tegelijk durven hanteren, onze analytische en onze verwonderende blik, gaan we patronen zien in feiten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben en gaan we zien hoe in- en tussen mensen teams en afdelingen, dezelfde dynamieken afspelen als in de natuur.  

De ‘gedisciplineerde’ houding van verwondering, de kennis van universele wetmatigheden en het gevoel voor richting wat professionals hiermee krijgen, leidt over het algemeen tot meer menselijkheid, minder opsmuk en de meer kwaliteit van samen leven, werken en leren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Het abstracte denken leert ons patronen te zien in feiten, die op het eerste gezicht geen samenhang vertonen. Dit vermogen patronen te zien lijkt de volgende stap die de collectieve mensheid moet zetten”

Diana Whitmore

Jetske's professionalism as coach but above all as motivator is of world class quality. She has an unstoppable energy and enthusiasm that rubs off on everyone who is associated with her. Her cultural sensitivity creates an all inclusive atmosphere where everyone feels fully empowered to contribute and strive for personal and collective life fulfillment. I have rarely come across a person like Jetske in my almost 30 years as an international HR executive. I can therefore recommend her highly to help you and your people to strive for the right balance in life.

Wim Dufourné

Partner at NGL Executives